loader image

Cookies / עוגיות

האתר שלנו משתמש בקבצי cookie (עוגיות) למטרות סטטיסטיות, פרסומיות ופונקציונליות. הודות להם, אנו יכולים להתאים אישית את האתר לצרכים שלך. כל משתמש יכול לקבל קבצי cookie או להשבית אותם בדפדפן, כך שלא ייאסף מידע. למידע נוסף על השבתת ״עוגיות״

נתונים אישיים

מנהל של נתונים אישיים המצוינים בטופס יצירת הקשר (באתר http://gardenpalace.pl/kontakt/) הוא החברה PLATINIUM ONE בע״מ שותפות מוגבלת, מרחוב Szujskiego 1/1, קרקוב 31-123. הנתונים ניתנים בהתנדבות ועיבודם מתבצע בהתאם לחוק מה-29 באוגוסט 1997 בדבר הגנה על נתונים אישיים (יומן החוקים 2016, פריט 922). לנושא הנתונים יש את הזכות של גישה לנתונים שלו ואת הזכות לתקן או למחוק אותם.

 

במקרה של אישור קבלת הניוזלטר, אתה מסכים לעיבוד של כתובת הדואר האלקטרוני המצוין על ידיך בטופס יצירת הקשר (באתר http://gardenpalace.pl/kontakt/) למטרות שיווק על ידי החברה PLATINIUM ONE בע״מ שותפות מוגבלת, מרחוב Szujskiego 1/1, קרקוב 31-123. הנתונים ניתנים בהתנדבות ועיבודם מתבצע בהתאם לחוק מה-29 באוגוסט 1997 בדבר הגנה על נתונים אישיים (יומן החוקים 2016, פריט 922). לנושא הנתונים יש את הזכות של גישה לנתונים שלו ואת הזכות לתקן או למחוק אותם. מנהל של נתונים אישיים המצוינים בטופס הנ״ל הוא החברה PLATINIUM ONE בע״מ שותפות מוגבלת, מרחוב Szujskiego 1/1, קרקוב 31-123. הנתונים ניתנים בהתנדבות ועיבודם מתבצע בהתאם לחוק מה-29 באוגוסט 1997 בדבר הגנה על נתונים אישיים (יומן החוקים 2016, פריט 922). לנושא הנתונים יש את הזכות של גישה לנתונים שלו ואת הזכות לתקן או למחוק אותם.