loader image

יצירת קשר

כתבו לנו
image
GP_logo

ul. Szujskiego 1

31-123 Kraków

mybooking@gardenpalace.pl

tel. +48 572 902 861

    בשליחת הטופס אתה מסכים לאחסון ועיבוד הנתונים שלך על ידי אתר זה. פרטים ב״מדיניות פרטיות״ (בפינה הימנית התחתונה של המסך)

    מנהל של נתונים אישיים המצוינים בטופס יצירת הקשר הוא החברה PLATINIUM ONE בע״מ שותפות מוגבלת, מרחוב Szujskiego 1/1, קרקוב 31-123. הנתונים ניתנים בהתנדבות ועיבודם מתבצע בהתאם לחוק מה-29 באוגוסט 1997 בדבר הגנה על נתונים אישיים (יומן החוקים 2016, פריט 922). לנושא הנתונים יש את הזכות של גישה לנתונים שלו ואת הזכות לתקן או למחוק אותם.